Veranderingen in bouwwereld op komst met de wkb

wkb

De bouwsector is een van de belangrijkste sectoren die er zijn in Nederland. Zonder deze branche worden die o zo belangrijke nieuwe woningen namelijk niet gebouwd en komen ook nieuwe bedrijfspanden, winkelgebouwen, scholen en stations niet van de grond. Dat de wkb straks in de bouw wordt ingevoerd is dan ook een ontwikkeling die ons allemaal aangaat. Wkb staat voor Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Heel simpel gezegd moet deze wet ertoe leiden dat de kwaliteit van gebouwen in Nederland beter wordt. Dit moet bewerkstelligd worden door het vaker laten uitvoeren van controles door een onafhankelijke partij als een kwaliteitswaarborger. Ook na het afronden van het bouwproject wordt alles nog eens grondig gecheckt. Pas na akkoord mag het in gebruik worden genomen. Mochten er naderhand toch nog problemen zijn met een pand, dan is in de eerste plaats de aannemer aansprakelijk. 

wkb

Wat verandert in de werkwijze voor aannemers?

De laatste zin in de vorige alinea verraadt dat er voor aannemers iets verandert met de wkb. Samengevat kun je stellen dat het geleverde werk straks écht goed moet zijn, want met minder dan dat zal er geen genoegen meer worden genomen. Gunstig is ook dat hierdoor naderhand veel minder problemen optreden met tijd- en kostenverlies tot gevolg.